Recent Work

Volg mijn meest recente werk. Via het vergrootglas kan je door de foto's bladeren. Via het pijltje kan je de volledige tekst lezen en kom je bij de volledige "Tijdslijn".

Sunny Read

Ooit schreef iemand dat “Architect van je Organisatie” perfect kan gelezen worden met een lekker glas wijn er bij. Blijkbaar lukt het ook op vakantie, aan het zwembad...

Steeds meer toepassingsmogelijkheden …

Toen ik tijdens het schrijven van “Architect van je Organisatie” de “Living Systems Intervention Map” bedacht, was ik niet bewust van hoe deze tool zich verder zou ontvouwen. Mocht ik dat geweten hebben, dan had ik misschien een andere naam gekozen. Op deze foto zie je echter het resultaat...

Integrale Strategie met Living Systems Intervention Map

Door de Living Systems Intervention Map (zie “Architect van je Organisatie”) te gebruiken bij het ontwerpen van de strategie van een organisatie, business unit, afdeling, … smelt business en ontwikkeling op een logische manier in elkaar. In die zin blijkt het een krachtig instrument om management teams te begeleiden...

Systemisch kijken naar organisaties

Toch telkens weer leuk om mensen te zien werken met de  Living Systems Intervention Map (sorry voor de naam). Organisatie doelen en Ontwikkeling op alle lagen van de organisatie smelten bijna automatisch te...

OrganisatieCoaching is een ambacht

Vaker en vaker ga ik aan de slag met de Living Systems Intervention Map – zie “Architect van je organisatie”. Voor het eerst ontstaat er zo een meer integraal plan van aanpak waar leren, strategie, het relationele en het structurele samen vallen. Heel verhelderend voor Management...

Her en der in de bib …

Ik kreeg net een fotootje binnen van Koen Maes – de man achter mijn website – die mijn boek tegen kwam in de bib...

Welkom

Landingspagina

Read More

Recent Blog Posts

May 29, 2016 |

Trauma in Organisaties

Vele organisaties varen ondertussen op een wild water rivier. De meeste zijn echter nog ontworpen als een schip voor de binnenvaart. Zo werd ‘Architect van je organisatie. Haal het beste uit mensen naar boven’  een handleiding om organisaties op een andere manier te ontwerpen. Het boek “Reinventing Organizations” van Frederic Laloux zorgde er vervolgens voor dat een veel bredere basis van mensen begon te geloven dat het echt anders kan … . Zo ontstond er een stroomversnelling waardoor we met deze nieuwe inzichten ook echt aan de slag konden gaan. Stap voor stap werd echter duidelijk dat dit soort transformatie eigenlijk een heel ingrijpende ‘mindshift’ betreft en dit voor alle betrokkenen, met name: Raden van Bestuur, Directie, Middenkader...

February 8, 2016 |

Systeem Opstellingen

Het lijkt alsof ik de voorbije maanden wat minder met systemisch werk ben bezig geweest. Dat is zeker zo op het vlak van open sessies of workshops. Het lukte me de voorbije tijd echter altijd maar beter om het werken met opstellingen te integreren in mijn dagelijks werk met groepen en organisaties. Daar wijd ik deze blog graag even aan … Train-the-Trainer Weldra start ik een langlopende opleiding in Groningen – bij het Bert Hellinger Instituut – voor opleiders van opstellers. Ik heb jaren ervaring opgebouwd met opstellingen maar voelde me niet zeker genoeg om deze manier van werken door te geven. Daarenboven twijfelde ik aan de mate waarin organisaties klaar waren voor deze...

November 30, 2015 |

Bouwstenen voor het “Nieuwe Organiseren”

Het is ondertussen een hele tijd geleden dat je nog een nieuwe blog of nieuwsbrief toegestuurd kreeg en dit omwille van verschillende redenen: Samen met Hans Hoegaerts en Anne Billen concentreerden we ons op het schrijven van een e-book met als titel “2o dingen die je wil lezen voor je je organisatie naar een levend systeem transformeert”. Je kan dat e-book nog altijd gratis downloaden via de volgende link. Ondertussen is er trouwens ook een mooie A4-hardcover editie; Daarnaast bouwden we ook aan de nieuwe LivingSystemsCoaching website en leggen we de fundamenten van onze samenwerking. Ook daar komt heel wat bij kijken; Ondertussen ben ik terug gestart met het schrijven van een nieuw boek waar...

October 18, 2015 |

Zelfzorg voor OrganisatieCoaches (en andere professionals)

Als zelfstandig OrganisatieCoach heb je er alle belang bij om goed zorg te dragen voor je gezondheid. Ziek zijn is niet echt een optie of het heeft meteen negatieve effecten: agenda issues, een ontevreden klant, inkomstenverlies, … . Daarom heb je er alle belang bij om pro-actief om te gaan met je gezondheid. Sport maakt daar al jaren deel van uit maar sinds enkele jaren ben ik op de sukkel door blessures vooral aan mijn knieën. Omdat minder sporten zijn tol begon te eisen, pakte ik de draad terug op in de lente van dit jaar. En als ik ergens mijn tanden in zet, dan ga ik er voor. Omdat de oogst van enkele maanden...

August 28, 2015 |

3 paar ogen waarmee naar de vluchtelingencrisis wordt gekeken

Mogelijks begeef ik me op glad ijs door het schrijven van deze blog, maar ik kan niet anders. Deze blog zal anders in mijn hoofd blijven rond wandelen. In mijn systemisch werk heb ik geleerd dat een vastgelopen situatie vaak gedeblokkeerd raakt door dat wat niet uitgesproken mag worden net ruimte te geven om zich te laten horen. Ik merk dat tijdens opstellingen maar ook tijdens mijn begeleidingswerk met teams en organisaties. De vluchtelingenproblematiek die zich momenteel in Europa aan het afspelen is, lijkt me een mooi voorbeeld om even met die systemische bril naar te kijken, goed wetende dat deze problematiek ontzettend complex is en ik niet de juiste persoon ben om daar...

July 31, 2015 |

De link tussen LEAN en Living Systems

Sinds enige tijd ben ik me aan het verdiepen in “lean”. Veel mensen fronsen – als ik daarover vertel – hun wenkbrauwen en begrijpen niet zo goed hoe dit past binnen mijn werk en visie op organisaties. Daarom kies ik er voor om hier af en toe iets over te schrijven. A fool with a tool is still a fool Meermaals leerde ik goede tools, methodes, instrumenten, praktijken, … kennen. Dat gebeurt trouwens meestal als je de moeite doet om je echt te verdiepen in de roots van een bepaalde tool, methode of strekking. Dan kom je bij de onderliggende principes en begrijp je het doel of de intentie van de methode. Wat er helaas...

May 15, 2015 |

Andere Organisatie Modellen – Andere Technologie

Begin jaren 90 ben ik beginnen werken. Toen sijpelde de computer de wereld van organisaties binnen. Ik herinner me nog dat we eerst een e-mail adres per team hadden en pas na enkele jaren een persoonlijk e-mail adres. Ik herinner me vaag ook de eerste opzoekingen op het internet maar ik kan me niet meer zo goed herinneren hoe dat toen verliep. Ondertussen heeft de digitalisering de manier waarop we werken drastisch veranderd. Hoe deed men dat vroeger zonder computer? Herinner je je de functie van “dactylo” met name secretaresses die brieven in tikten op basis van ingesproken memo’s? En herinner je je het aantal keren dat zo’n brief heen en weer moest gaan voor hij...

March 27, 2015 |

to LEAN or not to LEAN …

Lean is al een hele tijd in opmars. We kennen Lean al enige tijd onder zijn Six Sigma vorm (met o.a. groene en zwarte gordels) vanuit de automotive industrie. Sinds enkele jaren sijpelt deze “organisatie filosofie” door in andere takken van de industrie maar ook stap voor stap in niet-industriële omgevingen zoals IT,  logistiek, dienstverlening en zelfs de zorgsector. Ik hoor er ontzettend uitéénlopende reacties over en net daarom ben ik me er al enige tijd in aan het verdiepen. In die zin vond ik het tijd om er eens een blog aan te wijden … Een holistische organisatie-bril Mensen kennen me voornamelijk als iemand die vooral werkt rond de onderstroom van organisaties (waarden, cultuur,...

February 19, 2015 |

Hoe je ‘juist opstellen’ voor beweging kan zorgen in je organisatie.

Als coach geniet je er van als een coachee een doorbraak maakt. Zeker als je hem of haar al een tijdje kent en de kwetsuren van heel dichtbij hebt mogen mee voelen. Met deze blog wil ik je even laten mee kijken naar zo’n doorbraak. De tekst is trouwens door de coachee zelf geschreven. Wel wil ik eerst even het thema van dit verhaal kaderen omdat ik het helaas nog heel vaak tegen kom in mijn werk. De waarde van een diploma Er zijn heel wat mensen die uit de boot vallen in onze maatschappij omdat ze niet beschikken over het juiste diploma, omdat ze niet het geluk hadden om te kunnen studeren of...

February 16, 2015 |

De weg naar meer zelfregulering …

Sinds enkele jaren ontpoppen zich – met enige versnelling – een aantal nieuwe organisatie modellen. Zelfsturing en/of zelfregulering komt dan vaak terug als ingrediënt voor het bouwen aan de lenigheid van een organisatie zodanig dat ze beter in staat is om met verandering om te gaan. Inderdaad, organisaties laten zich meer en meer inspireren door de natuur. En in de natuur is er niet zo iets als centrale sturing. De natuur – het universum – ontvouwt zich voornamelijk met kleine iteraties of variaties en op die manier is er sprake van een permanent ontwikkelen en aanpassen. Nu er meer en meer succesverhalen aan de oppervlakte komen over zelfsturing, gaan meer en meer organisaties de sprong wagen. De drijfveren...

Read More